Source Geothermie

Source Geothermie is actief in de innovatieve duurzame energie sector. Wij ontwikkelen en realiseren diepe geothermie projecten voor industriële stoomproductie en elektriciteit opwekking. Wij bieden haalbaarheid, project ontwikkeling en realisatie diensten aan.

Geothermische energie
Diepe geothermische energie is een duurzame energiebron met een groot potentieel: In 20% van de Nederlandse en 50% van de Duitse energie behoefte kan voorzien worden met diepe geothermie.

Warmte wordt onttrokken aan de aarde door koud water te injecteren en warm water te onttrekken. Om elektriciteit- en stoomproductie mogelijk te maken moeten in Noord-Europa putten worden geboord tot een diepte van 5 tot 7 kilometer.

Sense of urgency
Onze wereld wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar energie. Shell voorspelt een toename van 100% tot 2050. Conventionele energie wordt steeds schaarser en duurder: olieprijzen zijn al gedurende een lange periode erg hoog.

CO2-emissies zijn gestegen in de afgelopen decennia. In 2009 was de wereldwijde uitstoot 30 miljard ton door de productie van energie. Het is bewezen dat klimaat gerelateerde rampen verdrievoudigd zijn sinds 1950.

Voordelen
Geothermische energie is een vrijwel onbeperkte, betaalbare en betrouwbare energiebron en heeft een verwaarloosbare CO2-uitstoot. Diepe geothermie levert basislast vermogen en heeft weinig impact op het landschap.

Onze unieke oplossing
Uit onderzoek blijkt een relatie tussen diepte -en daarmee temperatuur- en kostprijs te bestaan: de kostprijs per GJ of kWh neemt af met de diepte. Daarom richten we ons op diepe geothermische oplossingen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke warmtebron van onze aarde.

Het boren van diepe geothermische putten is niet eenvoudig. Maar bij het boren naar een diepte van 7 km kan nog standaard boortechnologie worden toegepast. Voor het concept als geheel combineren we verschillende bewezen technologieën uit de olie- & gasindustrie.

Om voldoende doorstroming van heet water mogelijk te maken, zal EGS (Enhanced Geothermal Systems) worden toegepast. Om zeker te zijn van hoge debieten is een speciaal concept voor een ondergrondse warmtewisselaar ontwikkeld en gemodelleerd.

Dit concept gecombineerd met onze risicobeperkende strategieën en kwantitatieve risicoanalyse maakt het in principe mogelijk het belangrijkste risico van diepe geothermie projecten, het debietrisico, af te dekken.

Onze diensten
Wij bieden een reeks diensten aan voor de realisatie van projecten: van haalbaarheidstudies, realisatievoorbereiding tot project management. Onze diensten omvatten ontwikkelingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen, verzekeringen en financiering.

Onze kracht ligt in de integratie van technische en niet-technische disciplines. Wij zijn betrokken geweest bij de haalbaarheidsfase en studies van diverse projecten in Nederland.

Source Geothermie: innovatieve, betrouwbare en betaalbare duurzame energie.