Source Geothermie

Source Geothermie is actief in de innovatieve duurzame energie sector. Wij ontwikkelen en realiseren (diepe) geothermie projecten voor industriële stoomproductie en elektriciteitsopwekking. Wij doen haalbaarheidstudies, project ontwikkeling en realisatie.

Geothermische energie
Geothermische energie is een duurzame energiebron met een groot potentieel: 40% van de Nederlandse en 50% van de Duitse energiebehoefte kan voorzien worden met geothermie.

Warmte wordt onttrokken aan de aarde door koud water te injecteren en warm water te onttrekken. Om elektriciteit- en stoomproductie mogelijk te maken dienen in Noord-Europa putten worden geboord tot een diepte van 2 tot 7 kilometer. Hoe dieper de put, hoe warmer de bron, en hoe meer energie er kan worden opgewekt. Momenteel is het mogelijk om in Nederland geothermische projecten tot zo’n 3 kilometer te realiseren, wat ideaal is voor glastuinbouw en stadsverwarming. Wanneer de ontwikkelende geothermiesector verder de leercurve is afgelopen, gaat Source ook diepe projecten tot zo’n 7 kilometer uitvoeren voor energie-intensieve industrie en andere grote projecten.

Sense of urgency
Onze wereld wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar energie. Shell voorspelt een toename van 100% tot 2050. Conventionele energie wordt steeds schaarser en duurder. CO2-emissies zijn gestegen in de afgelopen decennia. In 2009 was de wereldwijde uitstoot 30 miljard ton door de productie van energie. Het is bewezen dat klimaat gerelateerde rampen verdrievoudigd zijn sinds 1950. In de afgelopen jaren is ook in brede lagen van de maatschappij doorgedrongen dat de productie van energie duurzamer moet. Nederland moet alle zeilen bijzetten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Duurzame Energieportefeuille
In een duurzame energieportefeuille past geothermie naadloos doordat het complementaire eigenschappen heeft aan andere duurzame energievormen: ongeacht externe omstandigheden (zoals weer en wind) kan een geothermische installatie altijd energie leveren.

Onze dienstverlening
Uit onderzoek blijkt een relatie tussen diepte -en daarmee temperatuur- en kostprijs te bestaan: de kostprijs per GJ of kWh neemt af met de diepte. Daarom richten we ons op geothermische oplossingen die zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de natuurlijke aardwarmtebron.

Het boren van diepe geothermische putten is niet eenvoudig. 3 km is inmiddels proven technology, en bij het boren naar een diepte van 7 km kan nog standaard boortechnologie worden toegepast maar moet nog verder worden ontwikkeld.

Voor projecten combineren we verschillende bewezen technologieën uit de olie- & gasindustrie, en werken we louter met ervaren en gerenommeerde partijen.  Gecombineerd met onze risicobeperkende strategieën en kwantitatieve risicoanalyse is het mogelijk de belangrijkste risico’s van geothermieprojecten te beheersen. Om voldoende doorstroming van heet water bij diepe geothermie mogelijk te maken, zal EGS (Enhanced Geothermal Systems) worden toegepast. Om zeker te zijn van hoge debieten is een speciaal concept voor een ondergrondse warmtewisselaar ontwikkeld en gemodelleerd.

Wij bieden een reeks diensten aan voor de realisatie van projecten: van haalbaarheidstudies, realisatievoorbereiding tot project management. Onze diensten omvatten ook ontwikkelingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen, verzekeringen en financiering.

Onze kracht ligt in de integratie van technische en niet-technische disciplines. Wij zijn betrokken geweest bij de haalbaarheidsfase en studies van diverse projecten in Nederland.